Referencie

  Spolupracujeme s týmito partnermi:

 • Asociácia čistiarenských expertov
 • BVS, a.s. (Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.)
 • ETIAM, a.s.
 • Global Water Partnership – GWP CEE
 • INPROKON s.r.o. Bratislava
 • ITOP, s.r.o.
 • KOMVaK a.s. (Vodárne a kanalizácie mesta Komárno)
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • MIPRO s.r.o.
 • proIS, s.r.o.
 • SCPC, s.r.o.
 • SEWA, a.s.
 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • TAVOS a.s. (Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.)
 • veQ s.r.o.