Hlavná stránka

    EIB Consult, s.r.o. je slovenská spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2009. Spoločnosť poskytuje odborné poradensko – konzultačné služby v oblasti ochrany životného prostredia, predovšetkým v oblasti čistenia odpadových vôd, odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie. Členmi tímu spoločnosti sú skúsení odborníci s dlhoročnými skúsenosťami s prácou vo verejnom aj súkromnom sektore.